DUBE.DK – Shopping & medier

Copyright

Alt indhold, der er tilgængeligt på dette websted, herunder tekst, grafik, billeder og andre materialer, er beskyttet af ophavsretten i overensstemmelse med gældende lovgivning. Al brug af dette indhold, herunder kopiering, reproduktion, ændring, distribution eller offentliggørelse, er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten.

Vi gør vores bedste for at sikre, at alt indhold, der vises på dette websted, er korrekt og opdateret. Vi påtager os imidlertid intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder i indholdet, og vi påtager os heller ikke noget ansvar for enhver form for tab eller skade, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller dets indhold.

Vi respekterer ophavsretten og værdsætter andres intellektuelle ejendom. Hvis du mener, at noget indhold på dette websted krænker dine ophavsrettigheder, bedes du kontakte os, så vi kan undersøge sagen og træffe de nødvendige foranstaltninger.